Universell utforming av bolig

Terrahus tilfredsstiller Husbankens krav om universell utforming, kvalitet (Tek 10) og miljø. Alle Terrahus kunder kan dermed søke om grunnlån fra Husbanken.

Videoen under gir en rask innføring i hva universell utforming er og anbefales for dere som ikke er kjent med begrepet eller klikk her for å få en definisjon av alle viktige begreper knyttet til universell utforming av bolig og hus.

Modul 6 – Bygg og uteområder

 

Hva er universell utforming?

universell-utforming

Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Et samfunn hvor det ikke er behov for spesialtilpasninger til enkeltpersoner eller grupper. Universell utforming handler om å finne løsninger som sikrer god tilgjengelighet og er brukervennlig for alle, funksjonhemmet eller ikke, ung eller gammel.

Rammeverket for universell utforming av det norske samfunnet bygger på en rekke lover, forskrifter og regler, som er støttet opp av en rekke Stortingsmeldinger og offentlige utredninger (NOU).

Basert på denne grunnmuren har Regjeringen utviklet ulike handlingsplaner for universell utforming og Husbanken er blitt tildelt ulike virkemidler for å få til en universell utforming av bolig Norge.

Standarder for universell utforming (Norsk Standard)

Standardisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppfylle bestemte mål. Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. Standard Norge har ansvar for alle standardiseringsoppgaver, bortsett fra elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

For universell utforming gjelder følgende Norsk Standard.

Råd til deg som skal bygge nytt hus (bolig)

Vi råder alle som skal bygge hus å lese vår side om «finansiering«. Ta deretter kontakt med din lokale bank og kommune der du skal bygge for å få ytterligere hjelp. Husbanken vil også kunne bistå med råd på fremgangsmåte for å få tildelt et grunnlån til ditt Terrahus.