Mur- eller trehus

Terrahus sin partner produserer trehus. Valget til kunden er ofte basert på tradisjoner, som her i landet stort sett går i trehus. Alle våre hus bygges i elementer inne på fabrikk, hvor bla. vinduer og dører monteres. Elementene settes sammen på byggeplass til en bolig og det blir kort monteringstid.

Alle boliger kan leveres klare for murkledning.

tilbake til forrige side