Hva er forskjellen mellom et rekkehus, småhus og en kjedet enebolig?

rekkehusHva er et rekkehus?

Et rekkehus er et hus som er bygget sammen med andre hus, som regel like hus, slik at de danner en rekke. Et rekkehus har typisk to murer/fasader felles med nabohusene, med unntak av husene i enden av rekken.

Fordelen ved et rekkehus er at varmetapet gjennom ytterveggene er mindre, da kun to fasader vender ut mot det fri. Dessuten er tomten hvor huset er plassert ofte mindre enn andre villatomter og dermed billigere.

Rekkehus har i mange år vært løsningen for mange småbarnsfamilier som ønsker gress utenfor døren, men ikke har råd til enebolig. Spesielt i og rundt de største byene, har rekkehuset vært boligen både familier og lommebok kan leve med.

De siste par årene har imidlertid prisene på rekkehus skutt i været, og grensen mellom hva som kalles enebolig og rekkehus blir stadig mindre.

SÅ MYE KOSTER EN KVADRATMETER BOLIG

Type bolig Snittpris 2009 Snittpris 2010 Snittpris 2011
Eneboliger 16.500 17.700 18.900
Delte boliger (Rekkehus) 20.400 22.400 24.100
Leiligheter 27.900 30.300 33.100
Delte boliger Oslo 30.700 34.000 36.600

Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Hva er et småhus?

Skatteetaten har definert tre forskjellige boligtyper og kaller rekkehus for småhus:

Småhus er, i følge Skatteetaten, boliger som er fysisk bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger.

Er en 2-mannsbolig eller 4-mannsbolig et rekkehus?

Ja, som regel er en 2-mannsbolig og 4-mannsboliger å anse som et rekkehus i følge vår definisjon av rekkehus.

Hva er forskjellen mellom et rekkehus og en kjedet enebolig?

Rekkehus og kjedet enebolig er to uttrykk som ofte blandes sammen. Ta et søk på finn.no og du vil finne mange treff på enebolig i kjede eller kjedet enebolig, og som regel er dette enebolig i en kjede- og som regel er dette hus som ligger like sammenklistra som tradisjonelle rekkehus. Spørsmålet er dermed: – Hva er egentlig forskjellen på rekkehus og kjedet enebolig?

Forskjellen er ikke stor. Som regel er den eneste forskjellen at det ligger en garasje, bod eller carport i mellom rekkene, istedenfor at de ligger vegg i vegg. I Terrahus mener vi imidlertid at forskjellen mellom en kjedet enebolig og et rekkehus er:

«For at det skal kunne defineres som enebolig i kjede, skal huset ha fire egne yttervegger som skal sitte fast i et bygg mellom husene».

Enebolig i kjede høres imidlertid mye «bedre» ut enn rekkehus i en annonse, og mange velger derfor å kalle sitt rekkehus for kjedet enebolig. Sjekk derfor alltid hva selgeren legger i uttrykket «kjedet enebolig», når du kommer over uttrykket i en annonse.

Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus av Skatteetaten.