Finansiering av bolig

BoligfinansieringSiden alle Terrahus oppfyller Husbanken`s krav om universell utforming, kan alle kunder søke om Husbanken sitt Grunnlån.

Fortsett deretter med Finansbortalen`s «Verdt å vite om boliglån» hvis du er usikker på hvilkeandre boliglån som finnes, hvordan du går frem, hvordan bankene vurderer lånesøknadene eller hvis du bare ønsker generell informasjon om boliglån. Les deretter deres artikler om «Så mye koster lånet» hvis du lurer på dette. Verktøy for å beregne dette finner du under.

Husbanken har fått tilført ytterligere midler i 2013 og fremover og den totale rammen er nå på over 25 milliarder kroner. Terrahus anbefaler at dere tar kontakt med Husbanken først da deres betingelser vanligvis er bedre enn private banker.

Hvilken bank har det gunstigste boliglånet?

Vi anbefaler videre at du benytter Forbrukerportalen`s lånebarometer for å finne ut hvilken bank som kan tilby deg det gunstigste boliglånet slik at dere kan sammenligne med Husbankens vilkår.

Hvor mye kan du låne?

DinSide.no har gjennomgått en flere ulike gjeldsberegningsmodeller og funnet ut at det faktisk varierer en del. De har utviklet sin egen boliggjeld kalkulator som baserer seg på SIFO-modellen men tar også hensyn til utgifter som ikke ligger i SIFOs standardbudsjett , slik som kjøp av bil og årlig kjørelengde. Det fine med denne kalkulatoren er at den i tillegg til en ganske grundig innføring og viser deg hva resultatet ville blitt med andre gjeldsberegningsmodeller. Husbanken har utviklet et regneark som også kan være et nyttig verktøy.

Grunnlån for bygging av bolig (Husbanken sitt Grunnlån)

Husbanken tilbyr et grunnlån som kan brukes til bygging av ny bolig, utbedringer av boliger, ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye og brukte utleieboliger for prioriterte grupper. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Krav Terrahus allerede i dag oppfyller. Videoen under fra Husbanken gir den en grunnleggende innføring i hva et grunnlån er:

Husbanken: Grunnlån

Hva er et grunnlån?

Grunnlån kan benyttes til

  • bygging av nye boliger og hus
  • utbedring av boliger
  • ombygging av bygninger til boliger
  • kjøp av nye og brukte utleieboliger

Du kan også søke om grunnlån til barnehager, studentboliger og andre lokaler, som grendehus og felleslokaler som er en naturlig del av bomiljøet.

Nye boliger og hus

Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteria for universell utforming og miljø, noe alle Terrahus gjør. Kriteria for universell utforming og miljø finn du i rettledningen til grunnlånet. Grunnlånet skal som hovedregel være sikret med 1. prioritets pant i eiendommen.

Søknad om grunnlån sendes til Husbankens regionkontor. Les mer om lån fra Husbanken her: http://husbanken.no/lan/

Hvordan gå frem for å finansiere deres Terrahus?

Terrahus anbefaler alle som skal bygge hus å ta kontakt med din lokale bank og kommune der du skal bygge. De kan bistå deg med hvordan du bør gå frem for å finansiere din nye bolig fra Terrahus. Husbanken vil også kunne bistå med råd på fremgangsmåten for å få tildelt et grunnlån til ditt Terrahus.

 

tilbake til forrige side